Home »

Nog meer uit het MDO halen? Overweeg dan de MDO-observatietraining.

In deze observatietraining worden twee reguliere MDO-overleggen geobserveerd door een aantal deelnemers en externe observatoren. De observaties zijn gecentreerd rond vier thema’s:

  • Besluitvorming
  • Kennis delen
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Organisatie

De observaties worden uitgevoerd aan de hand van standaard vragen met behulp van online en/of fysieke vragenlijsten. Het staat het team vrij om specifieke thema’s aan te dragen.

In de derde bijeenkomst is de nabespreking van de twee geobserveerde MDO’s aan de hand van bovengenoemde thema’s. De MDO-groep zet zelf aandachtspunten om in een plan en acties.

Ben je geïnteresseerd in deze training? Of willen jij en jouw team opvolging geven aan de observatie-MDO? Neem dan contact met ons op.

Zie voor meer informatie Amsterdam UMC, Locatie VUmc – Multidisciplinair overleg (MDO) – observatietraining.

Translate »