Home » Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het MDO kompas?

In de steeds veranderende (medische) context is het MDO kompas een platform waarmee de ontwikkelingen en optimalisatie van elk MDO gefaciliteerd en inzichtelijk wordt. Het gebruik van het MDO kompas levert een efficiënter en effectiever MDO op. Tevens biedt het MDO kompas professionele ontwikkeling van zorgprofessionals qua kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering. Dit resulteert in een kwalitatief betere gezamenlijke besluitvorming rondom patiëntenzorg, tijdswinst en minder gefrustreerde en daardoor meer gemotiveerde zorgprofessionals.

Voor wie is het MDO kompas?

Alle zorgprofessionals die werkzaam zijn in ziekenhuizen en deelnemen aan een MDO komen in aanmerking voor het MDO kompas. Als je twijfelt of jij en je MDO in aanmerking komen voor het MDO kompas, neem dan contact op via het online contactformulier of mail naar mdokompas@amsterdamumc.nl.


Wat is het TeAMZ-programma?

Het TeAMZ programma is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma. Het doel van de trainingen is bewustwording en versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist. De observatietraining is een van de onderdelen van het TeAMZ programma waarbij de multidisciplinaire overleggen worden geobserveerd. In deze observatietraining worden twee reguliere MDO-overleggen geobserveerd door een aantal deelnemers en externe observatoren. In de derde bijeenkomst is de nabespreking van de twee geobserveerde MDO’s. Meer informatie? Zie ook https://www.vumc.nl/educatie/onze-opleidingen/opleidingsdetail/teams-multidisciplinair-overleg-mdo-observatietraining.htm

Worden de resultaten elders gedeeld?

Nee, de resultaten van het MDO worden niet elders gedeeld. Aan het MDO kompas initiatief hangt een wetenschappelijk onderzoek vast. Zie voor meer informatie het kopje ‘Onderzoek’.

Hoe kan ik mij aanmelden?

De QuickScan kan vrij worden gevolgd via de pagina op het MDO kompas. Wil je je aanmelden voor het TeAMZ programma, stuur dan een e-mail naar mdokompas@amsterdamumc.nl.

Translate »