Home » Onderzoek


Aan het MDO kompas is evaluatie en wetenschappelijk onderzoek gekoppeld om bij te schaven, te herijken en te innoveren op basis van nieuwe inzichten. 

Optimaliseren van het MDO kompas als platform en de inhoud hiervan verloopt werkenderwijs. Door de tevredenheidsmetingen en evaluatie van gebruik van het MDO kompas of een tool uit de Toolkit verkrijgen we feedback ter verbetering. Wetenschappelijk onderzoek geeft ons inzicht in hoe het MDO kompas bijdraagt aan verbetering van MDO’s.

Lopende onderzoeken

  • De COVID-19 maatregelen zijn een katalysator voor transitie van fysiek naar hybride of online overleggen. In de toekomst is door telemedicine en netwerkgeneeskunde ook meer vraag naar online overleg. Om deze reden wordt onderzoek gedaan naar de digitalisering van MDO’s.

Publicaties

Peerdeman, S., Nauta, K., Both, L. et  al. Introducing a Hospital Wide Multidisciplinary-Interprofessional Training Program: Challenges of the TeAMZ Program. Quality in Primary Care 25 (6): 379-385 (2017).
Introducing a Hospital Wide Multidisciplinary- Interprofessional Training Program: Challenges of the TeAMS Program | Insight Medical Publishing (imedpub.com)

Achtergrondliteratuur

Soukup, T et al. Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature. Journal of Multidisciplinary Healthcare. II 49-61 (2018).
https://doi.org/10.2147/JMDH.S117945

Prineas, S., Mosier, K., Mirko, C. et al. Non-technical Skills in Healthcare. Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management pp 413-434 (2020).
Non-technical Skills in Healthcare | SpringerLink

Flin, R., Patey, R., Glavin, R. et al. Anaesthetist’s non-technical skills. British Journal of Anaesthesia. 105 (1): 38-44 (2010).
https://doi.org/10.1093/bja/aeq134