Home » Over het kompas

Wat is het MDO kompas?

Het MDO kompas is een online te raadplegen platform. Hier staat alle informatie en ondersteuning om een MDO te optimaliseren en digitaliseren overzichtelijk op één plek. Het MDO kompas beschikt over een QuickScan en Toolkit. Het platform biedt de optie om per MDO in een besloten werkomgeving het eigen optimalisatieproces te monitoren middels een Dashboard.

Waarom het MDO kompas?

Om de kwaliteit en efficiëntie van multidisciplinaire overleggen in de dynamische en digitaliserende medische context hoogwaardig te houden en te vergroten, is het MDO kompas voor de zorg ontwikkeld. Het MDO kompas biedt MDO’s handvatten voor optimalisering en digitalisering naar toekomstbestendige MDO’s. Dit doen we met oog voor dynamiek, samenwerking, ICT en uitdagingen per MDO. 

Hoe ontwikkelt het MDO kompas?

Het MDO kompas is en blijft in ontwikkeling om altijd aan te blijven sluiten bij de dynamische en constant veranderende praktijk. Deze ontwikkeling wordt bewerkstelligt door wetenschappelijk onderzoek, uitbreiding van expertise en doorlopend contact met zorgprofessionals in het veld. 

De voordelen van het MDO kompas

Translate »