Home » QuickScan

Welkom bij de QuickScan. De QuickScan is een evidence-based inventarisatielijst met kwaliteitsindicatoren die maken dat een MDO effectief en efficiënt verloopt. Alle deelnemers van een MDO kunnen de QuickScan online invullen. Met de QuickScan wordt per MDO geïnventariseerd wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de input wordt een op maat gemaakt optimalisatieplan – ”de te varen koers” – opgesteld.

Vul hieronder de QuickScan in om inzicht te krijgen in de eventuele verbeterpunten voor jouw MDO. Probeer daarbij zo kritisch mogelijk antwoord op de vragen te geven.

Zeer oneensOneensNeutraalEensZeer eens
1. Alle deelnemers zijn goed voorbereid
2. Er is een duidelijke vraagstelling aan het MDO per ingebrachte patiënt
3. Alle relevante disciplines zijn op tijd aanwezig
Zeer oneensOneensNeutraalEensZeer eens
4. Is de patiëntpresentatie gestructureerd en bondig
5. Wordt alle relevante informatie meegenomen in de discussie
6. Wordt de besluitvorming onderbouwd en samengevat
7. Wordt er goed naar elkaar geluisterd
8. Behoudt de voorzitter structuur
9. Stimuleert de voorzitter gelijkwaardige bijdrage van alle deelnemers
Zeer oneensOneensNeutraalEensZeer eens
10. Is de taakverdeling expliciet gemaakt en duidelijk
11. Zijn de notulen volledig en geaccordeerd
12. Wordt terugkoppeling verzorgd naar patiënt en betrokken disciplines
Zeer oneensOneensNeutraalEensZeer eens
13. De ruimte
14. De ICT
15. Het tijdstip