Home » QuickScan

QuickScan MDO kompas

Welkom bij de QuickScan. De QuickScan is een evidence-based inventarisatielijst met kwaliteitsindicatoren die maken dat een MDO effectief en efficiënt verloopt. Alle deelnemers van een MDO kunnen de QuickScan online invullen. Met de QuickScan wordt per MDO geïnventariseerd wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de input wordt een op maat gemaakt optimalisatieplan – ”de te varen koers” – opgesteld. Vul hieronder de QuickScan in om inzicht te krijgen in de eventuele verbeterpunten voor jouw MDO. Probeer daarbij zo kritisch mogelijk antwoord op de vragen te geven.

Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Alle deelnemers zijn goed voorbereid
Er is een duidelijke vraagstelling aan het MDO per ingebrachte patiënt
Alle relevante disciplines zijn op tijd aanwezig
Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Is de patiëntpresentatie gestructureerd en bondig
Wordt alle relevante informatie meegenomen in de discussie
Wordt de besluitvorming onderbouwd en samengevat
Wordt er goed naar elkaar geluisterd
Behoudt de voorzitter structuur
Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Is de taakverdeling expliciet en duidelijk
Zijn de notulen volledig en geaccordeerd
Wordt terugkoppeling verzorgd naar patiënt en betrokken disciplines
Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
De ruimte
De ICT
Het tijdstip
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Voor de privacyverklaring verwijzen wij graag naar: Privacyverklaring Amsterdam UMC

Translate »