Home »

Het MDO als onderwijsmoment

Een MDO kan ook functioneren als een mooi onderwijsmoment. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het onderwijsmoment tijdens MDO’s. De resultaten van dit onderzoek worden onder andere gebruikt om te verwerken in een checklist voor het MDO kompas. Dit neemt niet weg dat wij vanuit de praktijk en de MDO observatietraining al verschillende adviezen kunnen meegeven ter vormgeving of optimalisatie van een onderwijsmoment binnen het MDO. Zo simpel en praktisch mogelijk zodat het behapbaar en uitvoerbaar blijft.

Tip 1: Als voorzitter en/of begeleider van de AIOS/coassistenten kan je je van te voren afvragen of opleiding en ontwikkeling een doel is van het MDO. Als dit het geval is, raden wij aan om samen met de AIOS/coassistenten doelstellingen te formuleren om hier achtereenvolgens op te reflecteren met elkaar. Organiseer samen een juist moment om de feedback met elkaar te bespreken.

Tip 2: – Voor AIOS: Bedenk van te voren wat nodig is om van het MDO een goed onderwijsmoment te maken. Denk hierbij aan vaardigheden omtrent patiënt presentatie of voorzitterschap.

  • Voor AIOS en coassistenten: Voorafgaand aan een MDO een gerichte observatieopdracht te geven.
  • Laat de co/AIOS focussen op patiëntperspectief; in hoeverre wordt dit meegenomen bij de patiënt presentatie? Wat zou je willen weten van patiënt?
  • Laat de co/AIOS focussen op jou; welke 2 tops en tips kun je me na afloop van MDO geven omtrent een aspect dat je van te voren hebt bedacht/besproken..
  • Laat de co/AIOS focussen op de onderlinge samenwerking: kijk eens naar de rol van de voorzitter, kijk naar structuur in patiënt presentatie. Welke risicofactoren zijn besproken tijdens dit MDO? Welke vragen zou je willen stellen aan MDL/Heelkunde/etc.?
  • Focus op communicatie: Hoe komen we tijdens het MDO tot consensus? Wat heb je de betrokkenen zien doen/zeggen? Wat zijn meewerkende/tegenwerkende factoren?

Tip 3: Bespreek met elkaar wat de bijdrage van het MDO kan zijn aan de competentieontwikkelingen van de AIOS/coassistenten ten aanzien van multidisciplinair werken. Neem deze mee in de opgestelde doelstellingen van de AIOS/coassistenten.

Tip 4: Zorg als AIOS/coassistent voor een goede dosis aan motivatie en durf te vragen. Maak eventueel werkafspraken met elkaar op welk moment de vragen de vragen gesteld kunnen/mogen worden.

 

Translate »